Ielogoties

Tipveida noteikumi

Printēt

Tipveida noteikumi, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, pasūtot preci no pasta kataloga vai BonPrix interneta veikalā.

 1. Noteikumu darbība          
Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.bonprix.lv esošajā BonPrix interneta veikalā latviešu un krievu valodā pasūtīto, kā arī pēc Latvijā izplatāmajiem BonPrix pasta tirdzniecības katalogiem (turpmāk tekstā – «BonPrix katalogi») pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti Latvijā starp OÜ Catalogue-shop (turpmāk tekstā – «Pārdevējs» vai «BonPrix») un fizisku personu, kura izdara pasūtījumu un kura dzīvo Latvijā (turpmāk tekstā – «Pasūtītājs» vai «Pircējs»), šo noteikumu darbības periodā.
BonPrix ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā pasūtījumiem pēc pasta tirdzniecības kataloga, sākot ar sezonu «Pavasaris/Vasara 2021» un gadījumā no BonPrix interneta veikala pasūtīšanas, no 01.01.2021. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija aizstāj visus iepriekšējos pasūtīšanas noteikumus, kuri bija spēkā pasūtījumiem pēc kataloga.

2. Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā          
Pasūtītāja pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. BonPrix nav pienākums Pasūtītājam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu. No brīža, kad BonPrix sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka BonPrix piekrīt pasūtījumam. Pasūtījums zaudē spēku, kad pagājušas 12 nedēļas no brīža, kad BonPrix par to uzzinājis. Ja pasūtījums izdarīts interneta veikalā un Pasūtītājs ir paziņojis BonPrix savu elektroniskā pasta adresi, Pasūtītājam tiek nosūtīts elektronisks pasūtījuma apstiprinājums. Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas nenozīmē BonPrix piekrišanu pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu. BonPrix piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota un kurai Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta. Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskā datubāzē. Pircēja lūguma gadījumā, Pārdevējs sniedz informāciju par iepriekšējiem pasūtījumiem elektroniskā formā.
Pārdevējam jānosūta noteikumi un nosacījumi visiem līgumiem, kas noslēgti ar Pircēju Pircējam kopā ar pasūtītajām precēm. Jaunākā noteikumu un nosacījumu versija vienmēr ir pieejama Pārdevēja mājas lapā www.bonprix.lv.

3. Pasūtītāja tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci          
14 dienu laikā no pasūtītās preces saņemšanas Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni. Lai atteiktos no Līguma, Pasūtītājam jāaizpilda preces atgriešanas veidlapa, kuru viņš saņem kopā ar preci, un prece jānogādā preces saņemšanas vietā (tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā, jebkurā Omnivas Pakomātā vai Smartpost termināļā). Atpakaļ nosūtītās preces var tikt izmantotas tikai iepazīstināšanas vai testēšanas nolūkiem. Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, nolietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Par Pasūtītāja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atgriešana bez atgriešanas veidlapas. Naudu par atdoto preci BonPrix pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no preces reģistrēšanas BonPrix noliktavā. Atpakaļ sūtīšana ir bez maksas. BonPrix ir tiesības izdarīt atdodamās summas pārrēķinu, balstoties uz BonPrix prasību uz citu pasūtījuma pamata. Visas preces, kuras nogrieztas pēc izmēra vai kuras nav iespējams atdot to īpašību dēļ, ātri bojājošās preces vai preces, kurām beidzies lietošanas termiņš, atdot atpakaļ nav iespējams. Lūdzu, pārbaudi, pirms preces atgriešanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas un preču pavadzīme).
Pārtraucot pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt arī Kredīta līgumu, kas noslēgts pirkuma finansēšanai. Kredīta līgums skaitās automātiski pārtraukts, ja tiek pārtraukts pirkšanas-pārdošanas līgums. BonPrix apņemas nekavējoties paziņot kreditoram par līguma pārtraukšanu.
BonPrix atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Pasūtāmo preču pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja Tev ir saglabājusies rēķinspavadzīme. Defektu esamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu. Ja trūkumu neizdodas novērst arī ar atkārtotu remontu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apmainīt preci; ja preci nav iespējams apmainīt, pasūtītājs var atteikties no Līguma. BonPrix neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pasūtītājam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums.
Lai gūtu vairāk informācijas par pirkumu garantiju, sazinies ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni 6 46 85 050.

4. BonPrix tiesības atteikties no līguma          
BonPrix ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz pasūtījuma pamata, ja preces piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja BonPrix ir beigušies attiecīgās preces krājumi. Pasūtītājam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas paziņo pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Tādā gadījumā Pasūtītāja samaksāto priekšapmaksu BonPrix atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, Pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā.

5. Preces cena, pasta pakalpojumu vērtība          
Latvijas BonPrix interneta veikalā www.bonprix.lv un katalogā cenas norādītas Euro un ietver sevī spēkā esošo apgrozījuma nodokli. BonPrix ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta apgrozījuma nodokļa likme.
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Omnivas pakomātu, tad piegāde ir bez maksas. Pakas izmēri nedrīkst pārsniegt 39x38x64 cm. Ja pakas izmēri pārsniedz 39x38x64 cm, tad paka tiks nodota adresātam tuvākajā pasta nodaļā.
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Smartpost paku terminālu, tad piegāde ir bez maksas. Pakas izmēri nedrīkst pārsniegt 60x36x60 cm. Ja pakas izmēri pārsniedz 60x36x60 cm, tad paka tiks nodota adresātam tuvākajā pasta nodaļā.
Ja Pasūtītājs par piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, tad tad piegāde ir bez maksas.
Ja pasūtījumā ietilpst preces, kuras Latvijas Eksprespasts piegādā uz mājām (prece, kuras svars pārsniedz 35 kg), tad pie pasūtījuma kopējās summas jāpieskaita maksa par piegādi 10,10 € apmērā, kura jāmaksā vienu reizi, saņemot pirmo sūtījumu no viena un tā paša pasūtījuma.
Ja pasūtījums sastāv tikai no preces, kuras svars pārsniedz 35 kg, piegādes maksa uz mājām ir 15 €.
Ja pasūtījums sastāv no preces, kuras svars pārsniedz 35 kg, kā arī citām precēm, un šīs citas preces tiek atsūtītas agrāk, tad tās tiek nogādātas Latvijas Pasta nodaļā (maksa par pasta pakalpojumiem 5,50 €). Kad pienāks prece, kuras svars pārsniedz 35 kg, tā tiks piegādāta mājās (maksa par preces piegādi 10,10 €). Kopējā maksa par preces piegādi ir 15 €. Par pasta pakalpojumiem jāmaksā, saņemot preci. Pievērs uzmanību, ka preci, kuras svars pārsniedz 35 kg piegādā līdz personīgās mājas ārdurvīm/kāpņu telpas ārdurvīm.

6. Preces apmainīšana          
Pasūtītā apģērba vai apavu izmēra neatbilstības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pasūtīto apģērbu vai apavus apmainīt pret tā paša preču artikula un tās pašas krāsas piemērotu izmēru. Pasta pakalpojumi par preces apmainīšanu Pasūtītājam ir bez maksas. Apmainīšanas iespēja neattiecas uz veļu.

7. Pasūtījuma izpildes laiks          
Parasti pasūtījuma izpildes laiks ir 2-3 nedēļas. Ja pasūtījuma izpildes laiks būs ilgāks par 3 nedēļām, tad paziņosim par to atsevišķi uz e-pastu. Ja pasūtītās preces nav iespējams izsūtīt no noliktavas visu kopā, BonPrix nosūtīs preces vairākos sūtījumos.

8. Pasūtījuma izpildes vieta          
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Omnivas pakomātu, tad Pasūtītājs tiks informēts par pakas pienākšanu un atrašanās vietu ar SMS īsziņas/e-pasta vēstules palīdzību, kurā būs norādīts kods skapīša atvēršanai.
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Smartpost paku termināļu, tad saņēmējam tiek nosūtīts unikālais PIN kods un attiecīgais termināļa nodalījuma numurs, kurā ir ievietota paka.
Ja Pasūtītājs par preces piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, tad Pasūtītājs saņem pasta paziņojumu par preces saņemšanu. Sūtījums jāizņem tuvāko dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja sūtījums 10 dienu laikā netiks izņemts, tiks uzskaitīta maksa par sūtījuma glabāšanu – 0,50 centi par katru dienu, izņemot brīvdienas, kad pasts ir slēgts. Sūtījuma glabāšanas laiks – viens mēnesis, sākot ar tās saņemšanas dienu pasta nodaļā.
Kad preces, kas jāpiegādā mājās (prece, kuras svars pārsniedz 35 kg), tiek atsūtītas uz Latviju, Latvijas Ekspres-pasts sazinās ar klientu, lai vienotos par piegādes laiku.
Par preci un tās piegādi uz mājām jānorēķinās skaidrā naudā ar Latvijas Eksprespasta darbinieku. Pievērs uzmanību, ka preci, kuras svars pārsniedz 35 kg piegādā līdz personīgās mājas ārdurvīm/kāpņu telpas ārdurvīm.

9. Pasūtījuma apmaksa          
Pasūtītājs apņemas samaksāt BonPrix visu preces vērtību ne vēlāk kā preces nodošanas laikā Pasūtītājam vai Pasūtītāja pilnvarotajai personai preces nodošanas vietā.
Ja preces nodošanas vieta ir Latvijas Pasta iestāde, Pasūtītājam jāsamaksā pasta iestādei preces vērtība. Latvijas Pasts ir pilnvarots saņemt samaksu par BonPrix pasūtījumiem. Ja preces saņemšanas vieta ir Omniva pakomāts, tad Pasūtītājam jāsamaksā Omniva pasūtījuma vērtība. Omniva ir pilnvarota saņemt pēcapmaksu par BonPrix pasūtījumiem. Ja preces saņemšanas vieta ir Smartpost paku terminālis, tad Pasūtītājam jāsamaksā Smartpost pasūtījuma vērtība. Itella Smartpost OÜ ir pilnvarota saņemt pēcapmaksu par BonPrix pasūtījumiem.

10. Kredīta līgums          
Pasūtītājam ir iespēja pasūtījuma apmaksas finansējumam noslēgt kredīta līgumu ar BonPrix norādīto trešo personu (turpmāk «Kreditors»).
Uz kredīta līgumu attiecas Kreditora līguma attiecīgie tipveida un īpašie noteikumi. Datumi un apmaksas kārtība norādīti kredīta līgumā.
Pēc Kredīta līguma noslēgšanas Kreditoram pāriet saistības BonPrix samaksāt Aizņēmēja pasūtīto preču vērtību.
BonPrix ir tiesības pārstāvēt Kreditoru, noslēdzot un izbeidzot Kredīta līgumu.

11. Īpašuma rezervācija          
Līdz preces pilnīgas apmaksas brīdim īpašumtiesības uz preci pieder BonPrix.

12. Atbildība          
BonPrix atbild tikai par zaudējumiem, ko radījusi tīša darbība vai rupja nolaidība, izņemot gadījumus, kad BonPrix darbība vai bezdarbība radījusi kaitējumu veselībai. BonPrix neatbild par iespējamām iespiedkļūdām.

13. Personas datu uzkrāšana un izmantošana          
Personas datu apstrādes noteikumus skaties sadaļā "Personas datu apstrāde".

14. Ieķīlāšana un prasību atdošana          
BonPrix patur sev tiesības no dotā Līguma izrietošās prasības ieķīlāt un atdot trešajām personām, tai skaitā arī uz faktoringa līguma pamata.

15. Izdevumi par parādu piedzīšanu          
BonPrix vai BonPrix pilnvarotajai personai, kā arī personai, kurai BonPrix atdod no līguma izrietošās prasības, ir tiesības parāda gadījumā pieprasīt, lai Pasūtītājs atlīdzina saprātīgu izdevumu apmaksu, kuras ir saistītas ar piedzīšanu, pret Pasūtītāju, ieskaitot izdevumus par juridisko palīdzību un inkaso pakalpojumiem.

16. Atteikšanās no pasūtījuma izpildes          
BonPrix ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pasūtītājs 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes pasūtīto preci atdod atpakaļ, to neizpērkot.

17. Noslēguma noteikumi          
Uz dotajiem noteikumiem un pirkšanas-pārdošanas līgumiem, kuri noslēgti preču pirkšanai pēc katalogiem un BonPrix interneta veikalā, attiecas Latvijas tiesības. Doto noteikumu jebkura panta spēkā neesamība neiespaido pārējo noteikumu vai pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu. Spēkā neesošais pants jāaizstāj ar likumīgu pantu, kurš spēkā neesošajam pantam visvairāk līdzīgs gan juridiski, gan finansiāli.

BONPRIX DATI
OÜ Catalogue-shop; reģistrācijas numurs 10924418, adrese: Sära tee 11-5, Rae vald, 75312, Igaunija